Se alla

Ja till Nato – mer än någonsin!

Tisdag 26 april 2022

I allt för många år har en nödvändig debatt gällande Sveriges säkerhet uteblivit. Efter att den ryska björnen visat tänderna och satt sina klor i Ukraina har verkligheten fått västvärlden att sätta fötterna på jorden. Den ryska aggressionen har lett oss in i en ny era, en ny era där tiden är inne för Sverige att säga ja till NATO.
Nato är en av världens största internationella institutioner vars uppgift är att ge sina medlemmar militärt skydd. Det är en försvarsallians bestående av 30 medlemsländer som gemensamt skrivit under Natos grunddokument, artikel 5. Denna artikel bygger på att om en väpnad attack sker mot ett eller flera Natoländer ska detta anses som ett angrepp mot alla Natoländer. Frågan som bör ställas är: Om den ryska aptiten för Gotland skulle växa och vi skulle bli anfallna, hur skulle vi då bäst försvara oss? För att jämföra länderna emellan så har svenska försvaret i dag en budget på 76,6 miljarder kronor och har en storlek på 54 900 kvinnor och män, inklusive civila arbetstagare. Ryssland har en av världens största arméer och rankas som världens näst mäktigaste land militärt. Det ryska försvarsanslaget ligger på ungefär 2 000 miljarder kronor och har en storlek på drygt miljonen i stående styrkor och över två miljoner reserver. Samtidigt förfogar Ryssland över världens största kärnvapenarsenal. För att Sverige på egen hand skulle ha en chans att göra motstånd mot en stormakt, skulle mångdubbla investeringar i försvarsbudgeten krävas, inte från och med nu utan för flera årtionden sedan. Men utan hjälp från allierade skulle det ändå inte räcka för att segra.
Det talas fortsatt om svensk neutralitet och alliansfrihet som ett alternativ för svensk säkerhet. Denna neutralitet och alliansfrihet är inget annat än en myt. Våra täta samarbeten med Nato, våra pansarskott till Ukraina och vårt uttalade motstånd mot Ryssland visar på annat. USA ser inte oss som neutrala, EU ser inte oss som neutrala och Ryssland som satt upp Sverige på sin lista över “ovänliga länder”, ser inte oss som neutrala. Vi är inte neutrala, vi är inte alliansfria, vi är allianslösa.

År 2016 genomfördes det en statlig utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Denna utredning fastslog följande: ”Med Sverige som medlem i Nato uppfattas västs förmåga att verka konfliktavhållande i Östersjöregionen att öka och riskerna för ett oöverlagt handlande från Rysslands sida att minska”. Detta kan inget annat än tolkas som en dödsstöt mot argumentet för att Sverige ska förbli en ”fri geografisk yta” mellan Natoländerna och Ryssland. Det är just vid sådana oklara lägen som Putins Ryssland verkar, teorin om att vi genom vårt avstånd från Nato kan förhindra konfrontation är en farlig illusion. Vårt bästa skydd mot ett aggressivt Ryssland är genom att avskräcka, där Putins kalkyl visar att ett angrepp mot Sverige är ett angrepp på över 30 andra länder.

Ett mycket vanligt förekommande argument mot ett svenskt medlemskap i Nato är faktumet att tre av Natos medlemsländer – USA, Frankrike och Storbritannien – förfogar över kärnvapen, och att Sverige således bör hålla sig utanför alliansen på grund av detta. Ett faktum att betänka är att ett svenskt medlemskap i Nato inte på något vis påverkar existensen av kärnvapen. Ett annat faktum att betänka är att det är just denna existens som i dag är det yttersta skyddet för den fria världen. I samband med att anfallskriget inleddes och Rysslands stora framsteg uteblev, infann sig Putin med kärnvapenhot genom att beordra höjd beredskap för ryska förband med kärnvapenkapacitet.

I dagens läge är faktumet sådant att Natos kärnvapenkapacitet är det som kan garantera en ”kärnvapenavskräckning”. Man talar om MAD – Mutual assured destruction – eller ”ömsesidig garanterad förstörelse”. Det är en militär doktrin som förhindrar användningen av kärnvapen då risken för att själv bli en måltavla för kärnvapen är så pass hög att det helt enkelt inte finns någon rationell anledning att använda sig av kärnvapen. Med detta sagt, i ett läge där Putin inte tvekar med att aktivera sina förband med kärnvapen, är det just Natos egen kärnvapenkapacitet som kan stoppa honom från att på allvar använda sig av dem.

Med vårt ytterst begränsade militära försvar och med en rysk president som skramlar med kärnvapen och riktar direkta hot mot Sverige har Sverige bara en väg att gå för att uppnå en realistisk säkerhetspolitik. Den vägen går till Natos högkvarter i Bryssel, där Sverige finner sin plats som en fullvärdig Nato-medlem.

Albert Sadiku, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet Kronoberg. Kandidat till kommun, region och riksdag för Liberalerna