Vid Växjöliberalernas nomineringsstämma så antogs valberedningens förslag till kommunlista för Liberalerna Växjö enhälligt och utan förändringar.

Lennart Adell Kind

Listan toppas av partiets nuvarande gruppledare och ordförande Lennart Adell Kind, följd av Gunnar Nordmark och Caroline Persson, ett av många nya namn som inte tidigare varit verksamma i Växjöpolitiken. Caroline som är 20 år studerar på Linnéuniversitetet.

Caroline Persson

Förslaget till lista innebär en kraftig förnyelse av Växjöliberalernas laguppställning. Inte mindre än hälften av de 14 första namnen, de på valbar plats, är helt nya i Växjöpolitiken.

– Jag har varit intresserad av politik hela mitt liv, säger Caroline Persson, men det som fick mig att engagera mig är den rödgröna regeringens nedskärningar av stödet till människor med funktionshinder. Som Liberal vill jag att samhället alltid ska ställa upp för de människor som behöver stöd.

Info Caroline Persson: 20 år, bor på Campus men uppväxt i Bohusläns skärgård. Har jobbat som personlig assistent, men pluggar nu på Linnéuniversitetet och läser internationella samhällsvetarprogrammet.Brinner för att människor med funktionsvariationer ska ha rätt till ett fungerande liv men också frågor som rör jämlikhet och integration. Att vara en person som avviker från normen behöver inte vara negativt. Med rätt verktyg och hjälp kan vi alla leva våra liv utan betydande barriärer som orsakas av t.ex kön, språk eller olika funktionsvariationer. I dagens samhälle ser vi många negativa, fientliga krafter som tar form. Därför är det extra viktigt att sätta ner foten och försvara våra rättigheter som fria individer.

På fritiden: gosar med katten, kollar på tv och promenerar.