Nomineringskommitténs förslag till lista 2017

 1. Lennart Adell Kind
 2. Gunnar Nordmark
 3. Caroline Persson
 4. Torgny Klasson
 5. Susanna Röing
 6. Rickard Karlsson
 7. Michael Färdig
 8. Ann-Margreth Willebrand
 9. Anders Landin
 10. Lars Rejdnell
 11. Annika Stacke
 12. Matti Wallin
 13. Mathias Gaunitz
 14. Sven Sandberg
 15. Stanley Källner
 16. Stanley Ståhl
 17. Eva R Ericsson
 18. Ola Sennehed
 19. Magnus Stenbenke
 20. Christoffer Petrén
 21. Jimmi Jonsson
 22. Rehina Ouro-Nimini
 23. Nils Fransson
 24. Tomas Lund
 25. Detlef Quast
 26. Nils-Ivar Köhlin
 27. Stefan Bergström
 28. Lars Åke Brincner
 29. Karin Sjöblom

 

Resultat rådgivande medlemsomröstning

 1. Lennart Adell Kind                                                                                                52
 2. Gunnar Nordmark                                                                                                30
 3. Caroline Persson                                                                                                   26
 4. Torgny Klasson                                                                                                      21
 5. Susanna Röing                                                                                                       20
 6. Michael Färdig                                                                                                       16
 7. Rickard Karlsson                                                                                                    13
 8. Ann-Margreth Willebrand                                                                                  12
 9. Lars Rejdnell                                                                                                           12
 10. Annika Stacke                                                                                                        11
 11. Mathias Gaunitz                                                                                                    8
 12. Sven Sandberg                                                                                                       8
 13. Anders Landin                                                                                                        6
 14. Stanley Källner                                                                                                       6
 15. Stanley Ståhl                                                                                                          6
 16. Eva R Ericsson                                                                                                        5
 17. Ola Sennehed                                                                                                        5
 18. Detlef Quast                                                                                                           4
 19. Magnus  Stenbenke                                                                                             4
 20. Tomas Lund                                                                                                            3
 21. Karin Sjöblom                                                                                                        3
 22. Christoffer Petrén                                                                                                 3
 23. Jimmi Jonsson                                                                                                       3
 24. Nils- Ivar Köhlin                                                                                                     2
 25. Dante  Enocsson                                                                                                   1