Vi kommer först att köra en s.k. Open space där alla får chansen att presentera obegränsat antal idéer för hur vi kan göra Växjö bättre i stort och smått, på kort och lång sikt, lokalt eller för hela kommunen.

Därefter har vi två omgångar med diskussioner i grupp om olika ämnesområden där vi utvecklar idéerna vidare, under ledning av en rapportör. Det är fritt att vandra mellan grupperna eller stanna i en grupp hela omgången.

I pauserna så fikar vi.