Liberal jobbpolitik.

Många som ansetts stå långt från arbetsmarknaden har genom så kallade sociala företag. Det är företag som bygger på arbetsintegrering, deltagande och återinvesterande av all vinst i företagen.

Växjö hade under lång tid en god tradition av väl fungerande sociala företag, företag som kommunen stolt visade upp. Sedan en tid fungerar inte samarbetet mellan en del av det sociala företagandet och Växjö kommun som man kan önska. Förlorarna på detta är de som står långt från arbetsmarknaden.

Personer med olika funktionsvariationer är en resurs på arbetsmarknaden. Ofta hindras de att få ett jobb på grund av okunskap och fördomar. Växjö kommun bör aktivt arbeta med att anställa fler med funktionsnedsättningar. Inte minst viktigt är att uppmärksamma personer med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Allt fler äldre vill fortsätta att arbeta. Årsrika besitter ofta unika kompetenser och bidrar på sina arbetsplatser på ett sätt som ingen annan kan. Växjö kommun bör som arbetsgivare aktivt undersöka om personer som närmar sig pensionsåldern önskar fortsätta sina arbeten. Kommunen bör också vara generös med att göra anpassningar i arbetstid, arbetsuppgifter och annat som underlättar för äldre att stanna kvar i arbetslivet.

·       Växjö ska tillsammans med de sociala företag som finns i kommunen och med civilsamhället ta nya tag för att utveckla det sociala företagandet.

·       Växjö ska tillsammans med organisationer för personer med funktionsnedsättning och Arbetsförmedlingen aktivt arbeta med att öka andelen kommunanställda med funktionsnedsättningar.

·       Växjö ska aktivt arbeta med att skapa möjligheter att arbeta kvar inom kommunen för personer som efter pensionen vill göra det.

·       Växjö ska i större utsträckning arbeta med att individanpassa KomVux för personer som inte har slutfört gymnasiet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.