Se alla

Arbetsmiljö och personal

Samverkan och delaktighet ska vara ledord i personalpolitiken.

Det tillitsbaserade ledarskapet ska utvecklas, likaså det goda chefskapet.

Växjö kommun ska arbeta aktivt med att behålla och locka till sig kompetenta chefer. Detta ska bland annat ske genom att utveckla ett ledarskapsprogram för framtida chefer.

God arbetsmiljö och inflytande över det egna arbetet och dess innehåll är nödvändigt för att behålla och rekrytera personal. Inom de ramar som sätts upp genom politiska beslut, är det personalen som vet hur verksamheten ska utföras och utvecklas på bästa sätt.

Genom att skapa nya karriärvägar för fler yrkesgrupper i kommunen kommer fler anställda att lockas till att stanna kvar i sitt arbete i Växjö kommun.