Liberal politik för årsrika.

Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

Den psykiska hälsan hamnar ofta i bakgrunden, det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan.

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Vi måste utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan.

I Växjö skall vi utveckla en modell och ett samhällskontrakt där kommunen tillsammans med anhöriga och föreningslivet hjälps åt med allt från kontaktpersoner, gode män och stödpersoner för att gemensamt möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning. 

·       Är du över 75 år ska du utan särskild prövning kunna erhålla stödåtgärder inklusive hemtjänst via den kommunala omsorgen.

·       Fler lägenheter i trygghetsboende, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning.

·       Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende.

·       Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

·       I Växjö skall ungdomar kunna erbjudas feriearbete inom såväl äldreomsorgen som hemtjänsten

·       Vi ska utveckla maten i både hemtjänsten och på boendena. Det ska finnas möjlighet att laga mat hemma hos den äldre som har hemtjänst.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.