LIBERAL SKOLA.

För att få Sveriges bästa skolresultat så måste vi först och främst satsa på lärarna. Med bra villkor, rimlig arbetsbörda och stor självständighet lockar vi de bästa lärarna. Med bra möjligheter till utveckling och fortbildning ser vi till att de förblir det.

Vi ger oss inte förrän varje ung människa lyckas i skolan, en likvärdig skola är en skola där alla får chansen att lyckas. Alla elever med behov av särskilt stöd måste få det, inte minst de med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Svenska är skolans viktigaste ämne. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. Därför ska alla skolor satsa särskilt på det svenska språket och arbeta med språkutveckling i alla ämnen.

Alla barn och unga har rätt att må bra fysiskt och psykiskt. Därför satsar vi på förstärkt elevhälsa, utökad idrott och skolmat som är så god att alla äter den.

·       Alla leg.lärare som jobbat 10 år i kommunen ska få vidareutbilda sig på universitet med 80% av lönen under ett år.

·       Tydliga regler för ordning och studiero. Nolltolerans mot kränkningar – också på internet.

·       Alla elever ska ha rätt till läxhjälp. I skolan, på fritidshemmet och digitalt via nätet.

·       Skolan ska ge alla elever utmaningar, också de mest begåvade. Vi vill ha spjutspetsklasser i matematik, naturvetenskap, IT och språk. Det ska också vara möjligt att läsa in gymnasiekurser redan på högstadiet.

·       Växjös skolor ska gå i täten när det gäller den digitala utvecklingen. Men det ska ske med läraren i förarsätet. Därför satsar vi på ett digitalt lärarlyft.

·       Friheten att välja skola ska vara självklar. Därför vill vi införa aktivt skolval och ett gemensamt antagningssystem för kommunala och friskolor.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.