Liberala bostäder.

Om tio år ska Växjö kommun ha drygt 100 000 invånare och ett levade centrum  som är en intensiv handelsplats under större delen av dygnet. Växjö tätort ska ha försvarat sin position som ledande handelsplats i sydöstra Sverige. Det ska finnas hyresrätter tillgängliga för alla dem som inte vill eller kan köpa sin bostad. Det ska därtill vara lätt att köpa tomter för att kunna uppföra bostäder eller företag i kommunen. Det gamla kommunhuset har byggts om till ett stort antal hyresrätter i centralt läge.

I alla stadsdelar i tätorten finns såväl småhus, ägarlägenheter, bostads- som hyresrätter. Samtliga mindre samhällen i kommunen har betydligt ökat antalet invånare. Allmännyttan bygger i alla kommunens samhällen. Polis och socialtjänst ska vid behov alltid finnas snabbt på plats i hela kommunen.

·       Skapa fler kollektiva boendeformer, t.ex. bogemenskaper.

·       Bygg alla typer av boenden i alla stadsdelar för att minska segregationen.

·       Garantera bra tomter för nybyggnation.

·       Även ungdomar, studenter, ensamstående med barn och arbetslösa ska ha rätt till en bra bostad.

·       Vi ska bygga fler hyresrätter i centrum så att vi får en levande stad.

·       Vi ska bygga attraktiva bostäder i Rottne, Braås, Lammhult, Ingelstad, Gemla och övriga tätorter.

·       Sänk byggkostnaderna så att vi kan få ner hyrorna i nya lägenheter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.