Liberal trygghet.

Idag är Växjö på rätt spår, men vi kommer satsa mer på att Växjös olika områden ska utvecklas, det ska inte spela någon roll om du växer upp i Araby eller i Högstorp, alla ska ha möjligheten att leva ett tryggt och lyckligt liv.

När en ung person hamnat snett i tillvaron kommer det sällan som en total överraskning. Varningsklockorna har oftast ringt långt tidigare, men inte tillräckligt har gjorts snabbt nog. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett riskbeteende och att stödåtgärder främst inom skolan skall vara ändamålsenliga och tillräckliga.

Ju tidigare insatser sätts in, desto fler barn får chansen till en trygg uppväxt. Inga barn skall lämnas i sticket!

Omfattande skolk är oftast ett tecken på att barnet inte mår bra. När barnet börjar begå brott ska omgivningen inte blunda bara för att barnet inte är straffmyndigt. Ofta kan även barnets familj behöva stöd, till exempel för att föräldrarna ska kunna ta föräldraansvar på rätt sätt.

·       Fler synliga poliser både i stan och på landet.

·       Trygghetsvakter på gator och torg i Växjö.

·       Insatsteam när barn börjar visa riskbeteende.

·       I Växjö ska alla kunna vara trygga dygnet runt, oavsett ålder, kön och klädsel.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.