Liberal stadsbyggnad.

Växjö kommun har i många decennier haft en stark befolkningsökning varje år. Därför är det viktigt att hela tiden planera för framtidens behov av infrastruktur som vägar och kollektivtrafik, vatten- och fjärrvärmeförsörjning, bostadsområden, företagsområden, skolor, förskolor och äldreboenden mm. Vi måste alltid ha en uppdaterad översiktsplan så vi vet vilka områden som ska planeras för vad på lång sikt.

Det är också viktigt att vi har bestämt vilka grönområden som ska bevaras som skogsområden eller parker när staden växer.

 

·       Blanda upplåtelseformer och storlekar på bostäder i alla områden.

·       Nyckeltal för förskole- och skolplatser, sporthallar och idrottsplatser i alla nya områden.

·       Spännande temalekplatser i alla stadsdelar och tätorter.

·       Planera staden för gående, cyklister och kollektivtrafik i första hand.

·       Utveckla centrum i mindre tätorter och stadsdelarna.

·       Växjöborna ska ha max 300 meter till ett attraktivt naturområde.

·       Förtäta stadskärnan och låt den växa utåt genom att förvandla gatorna runtom till stadsgator.

·       Mer offentlig konst och attraktiva stadsmiljöer.

·       Planera mer mark för nya företagsetableringar, särskilt vid järnvägen.

·       Fler företagshotell med rimliga hyror för små tjänsteföretag.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.