Liberal miljöpolitik.

Växjö har nåt långt inom miljöområdet, men fortfarande så finns det områden där vi måste bli bättre för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi måste bli mycket bättre på att värna den biologiska mångfalden genom att skydda mer värdefull natur. Men vi måste också höja kvaliteten på den natur som finns genom att återställa våtmarker och strömmande vatten.

Naturen måste också göras mer tillgänglig för fler. Närhet till attraktiv natur är den viktigaste faktorn för att vi ska må bra både fysiskt och psykiskt. Därför ska vi alltid prioritera närhet till naturen i all planering.

Växjö ska bli klimatneutralt till 2030. Det betyder att vi måste växla från bil till kollektivtrafik och cykel, men också att biltrafiken blir klimatneutral. Vi ska också verka för att all konsumtion, inte minst maten, ska vara så klimatneutral som möjligt. Vi ska också gå från återvinning till återbruk av det som vi inte längre använder.

Vi Liberaler har alltid prioriterat att även djur ska behandlas humant. Därför vill vi ha in djurs välbefinnande som ett kommunalt mål.

 

·       Alla kommunala verksamheter ska var helt fria från klimatutsläpp 2020.

·       Den mat vi serverar ska vara 100% ekologisk och/eller närproducerad 2025.

·       Växjö ska vara fritt från engångsplastpåsar 2025.

·       Alla Växjöbor ska ha högst 300 meter till ett naturområde.

·       Om vi exploaterar naturmark så ska det kompenseras till minst 100%.

·       Att resa kollektivt ska bli det normala, bilen undantaget.

·       Säkra cykelvägar i hela kommunen.

·       Alla kommunala beslut och verksamheter ska ta hänsyn till djurens rättigheter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.