Liberal feminism.

En trygg och fungerande förskola är en av grunderna i jämställdhetsarbetet. Vi vill bygga ut förskolan och minska barngrupperna. Samt öka det pedagogiska innehållet och ge större möjligheter för barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga att få vara på förskolan.

Det är under de första åren som vi formas in i de könsroller som kan komma att fungera som tvångströjor och begränsa våra möjligheter. Därför vill vi satsa på genuspedagogik på alla förskolor.

Fortfarande har ofta manligt dominerade yrken som inte kräver längre utbildning högre lön än kvinnliga akademikeryrken. Det här är något vi måste förändra. Lönen ska sättas efter kompetens inte efter kön.

Fortfarande ser vi att män dominerar på toppositionerna i näringsliv och samhälle. Växjö kommun ska var ett föredöme genom att bl.a. ha jämställda styrelser i kommunala bolag.

·       Satsa på förskolan.

·       Genuspedagogik i förskolan.

·       Lönesatsningar på kvinnodominerade yrken.

·       Uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldrapenning inom kommunen,

·       Förstärk jämställdhetsarbetet i skolan och ha nolltolerans mot sexuella trakasserier.

·       Jämställda bolagsstyrelser.

·       Stoppa alla bidrag till organisationer som inte aktivt arbetar för jämställdhet och mot homofobi.

·       Förstärk det normbrytande arbetet inom hela kommunen och utbilda alla anställda i jämställdhet och normkritik.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.