Se alla

Kultur och fritid

Växjö ska förbli en attraktiv och växande kommun krävs ett levande föreningsliv. Fritidsaktiviteter och kultur behövs för varje människa ska kunna leva ett gott liv. Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängligt för alla.

Kronobergs slottsruin ska bevaras så att den är tillgänglig för allmänheten och verksamheten där ska utvecklas. För att staten ska ta sitt ansvar för slottsruinens underhåll ska de samtal fortsätta som Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen för med Statens Fastighetsverk och regering.

Liberalerna är beredda att satsa ytterligare kommunala medel för att säkra underhåll och verksamhet vid slottsruinen.

Beslut om ett nytt scenkonsthus för Regionteatern Blekinge Kronoberg ska tas under mandatperioden och byggandet ska påbörjas.

Under mandatperioden 2023 ̶ 2026 skall en ny simstadion med bland annat 50-metersbassäng byggas söder om nuvarande simhall. Den gamla simhallen ska bevaras och utvecklas för att innehålla kulturell verksamhet eller annat, för vilket den är lämplig.

Evedal ska utvecklas både vad gäller anläggningar och verksamhet. Liberalerna vill också se fortsatta satsningar på Växjös övriga badplatser.

Liberalerna vill stödja föreningslivet. Ett levande föreningsliv är nödvändigt för en fungerande demokrati. Bidragsregler och ansökningar ska vara så enkla som möjligt för föreningarna.

Liberalerna vill verka för en ökad samverkan mellan idrott/föreningsliv och skola. Det bidrar till en god hälsa hos barn och unga och ger föreningarna möjlighet att nå nya medlemmar och deltagare

Liberalerna vill att en föreningsdriven fritidsbank bildas. Det kommer att innebära att fler ges möjlighet att prova på och utöva idrott.

Liberalerna vill att det skapas ett idrottsmuseum och aktivitetscentrum som lyfter fram idrottsstaden Växjö.

Även litteraturens Växjö ska lyftas fram. Liberalerna vill att det bildas ett Pär Lagerkvistmuseum för att lyfta fram nobelpristagaren och hans litterära gärning.