Liberal landsbygd.

Det viktigaste för att landsbygden, byarna och de mindre orterna ska leva är att vi har bra förskolor och skolor i hela kommunen. Det gör det inte bara möjligt för barnfamiljer att förverkliga drömmen och flytta ut på landet, det är också den viktigaste mötesplatsen som skapar band och samhörighet mellan människor.

Ingen ska behöva skjutsa barnen till en skola i stan för att få bästa möjliga undervisning. Genom bra villkor lockar vi de bästa lärarna och genom ny teknik kan vi bedriva effektiv fjärrundervisning mellan skolorna.

Genom att bygga säkra cykelvägar över hela kommunen och sänka hastigheten utanför förskolor och skolor så skapar vi trygghet för barnen.

Vi måste också se till att förbättra service och kommunikationer på landsbygden och i de mindre orterna. Kommunen ska handla så mycket som möjligt från lokala lanthandlare och bensinmackar.

Även om bilen är en nödvändighet på landet så måste vi skapa bättre bussförbindelser så att det går att bo på landet även om man inte kan köra bil. Det gör också att ungdomar kan bo kvar längre.

Växjö kommun ska köpa så mycket närproducerad mat som möjligt för att värna både våra lantbrukare och den biologiska mångfalden.

 

·       Utveckla skolor och förskolor på landsbygden.

·       Tryggheten måste öka och det måste finnas poliser på landsbygden.

·       Fiber ska vara en rättighet i hela kommunen.

·       Satsa på kultur, hembygdsföreningar och andra aktiviteter på mindre orter och på landet.

·       Bättre stöd till idrottsföreningar, planer och hallar på mindre orter och på landet.

·       Kommunen ska handla från lanthandlare och mackar på landet, och köpa mer närproducerat.

·       Landsbygden ska inte komma sist när det gäller snöröjning och vägunderhåll.

·       Säkra cykelvägar och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

·       Bygg fler hyresrätter och se till att det finns villatomter på alla orter och i alla byar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.