Liberal kultur.

Kulturen i Växjö ska vara tillgänglig för alla. Varje invånare ska ges möjlighet att uppleva och utöva kultur utifrån sina egna önskningar och villkor.

Ett rikt och brett kulturliv bidrar till en kommuns attraktionskraft. Det påverkar besöksnäringen positivt. Det bidrar till att öka en kommuns attraktivitet, lockar till inflyttning och underlättar för företag att rekrytera personal.

Särskilt viktigt är det att barn och unga får möta kultur, både i skola och på fritiden. Särskilt viktigt är det att det är det att det finns ett brett och omfattande utbud av kulturaktiviteter under de långa loven. Ett exempel på detta var när höstlovet på liberalt initiativ gjordes till kulturlov och kommunen tillsammans med organisationer och övriga kulturliv såg till att erbjuda Växjös unga ett brett utbud av kulturaktiviteter.  Tyvärr har detta delvis fallit i glömska. Det är dags att återinföra kulturlovet.

Kommunens kulturutbud till unga ska så långt som möjligt vara gratis eller erbjudas till en mycket låg kostnad.

·       Låt höstlovet åter bli kulturlov.

·       Inför kulturbiljetter inom länstrafiken, så att alla Växjös barn och unga billigt eller gratis kan resa till olika kulturevenemang.

·       Alla barn och unga inom Växjös barnomsorg och skolverksamhet ska minst en gång per termin under skoltid möta både scen och filmkonst. Ett mål är att detta så ofta som möjligt ska ske på ”riktiga” kulturscener som Växjö teater, Regionteatern, Palladium eller konserthuset.

·       Alla barn och unga ska minst en gång per termin ges möjlighet att utöva och skapa kultur som konstinstallationer, dans som scenkonst med mera. Detta bör ske tillsammans med professionella kulturutövare eller kulturpedagoger.

·       Utveckla” Växjö Artsite” genom att under sommartid låta särskilt inbjudna konstnärer tillsammans med allmänhet göra tillfälliga installationer runt hela ”Artsite”.

·       Skapa ett Pär Lagerkvistmuseum. Växjö har allt för länge låtit bli att ta vara på en av kommunens viktigaste kulturpersoner.

·       Gör tillsammans med Kulturparken Småland och Statens fastighetsverk Kronobergs slott till en kulturarena där gammalt och nytt möts.

·       Låt Växjö bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Det är dags att nu inleda arbetet för att Växjö på ett framgångsrikt sätt ska kunna tävla om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. En sådan process skulle ge växjöborna ett ännu rikare och mer utvecklat kulturliv.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.