Liberal politik för tillgänglighet.

Om tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Liberalerna i Växjö har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Många människor kommer i kläm mellan olika system. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Växjö kommun ska vara skyldiga att samarbeta för att människor ska få bästa möjliga stöd.

Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt.

. Valfrihet mellan olika hjälpmedel ska vara en självklarhet. Att kunna vara aktiv på fritiden är en viktig del av att leva som andra, och det bidrar också till att behålla hälsan.

·       Inför en ”funktionshinderlots” som enbart har till uppgift att riva hinder så att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor.

·       Lärare och rektorer behöver tillräckliga kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi.

·       Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar.

·       Stöd till ”fritidshjälpmedel”.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.