Se alla

Tillgänglighet

Växjö ska vara en kommun som är så tillgänglig som möjligt för både invånare och besökande.

Kommunen, dess förvaltningar och bolag ska alltid pröva förslag och beslut utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Arbetet med att ge funktionsvariationsrörelsen och dess medlemmar inflytande över sådant som har betydelse för tillgänglighet ska fortsätta att utvecklas även under kommande mandatperiod.

Liberalerna vill under kommande mandatperiod lägga särskild vikt vid att utveckla tillgängligheten för personer med psykiska funktionshinder. Det gäller såväl inom förskola och skola, som inom meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter som daglig verksamhet.