Liberal integration.

Invandring skapar alltid nya möjligheter, men innebär också alltid nya utmaningar. För en lyckad integration behövs det nya tag inom barn- och ungdomsskolan. Nyanlända barn och ungdomar måste ges mer tid i skolan, dels för att lära sig svenska och dels för att skaffa sig goda ämneskunskaper. I dag är det tyvärr allt för ofta tvärtom.

Nyanlända måste snabbare än idag ges möjlighet att kunna börja arbeta. Vi måste bli bättre på att utvärdera och tillvarata nyanländas kunskaper och kompetens. Det finns idag flera lyckade exempel på hur nyanlända lär sig svenska på sin arbetsplats, samtidigt som företag hittat personal med rätt kompetens. Nyanlända vuxnas möjlighet att lära sig svenska måste förbättras.

·       Varje nyanlänt barn ska erbjudas språkförskola från tre års ålder.

·       Nyanlända barn och unga ska erbjudas sommarskola i minst 4 veckor varje sommar.

·       Satsa på fler språkstödjare på Växjös skolor och ge kommunens spåkstödjare bättre introduktion, en tydlig arbetsfördelning och ett tydligt uppdrag.

·       Genomför en snabbare och bättre validering av nyanländas kunskaper och färdigheter, tillsammans med våra företagare och deras organisationer, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

·       Underlätta för nyanlända att lära sig svenska på sin arbetsplats i samarbete med företagare och andra arbetsgivare.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.