Liberal trafik.

Vi måste bygga ut alla sorters infrastruktur, från internationella flyglinjer till säkra cykelbanor för barnen.

När vi bygger ut så ska vi göra det hållbart och prioritera gående, cyklar och kollektivtrafik. Men många, inte minst på landsbygden, är beroende av bilen. Trafiken måste fungera för dem också.

Våra företag behöver fler och bättre flygförbindelser, både i Sverige och internationellt. Det är en förutsättning för fler jobb och högre skatteintäkter. Men också tågtrafiken måste förbättras och bli mer tillförlitlig. Dubbelspår mellan Växjö och Alvesta måste till.

I ett växande Växjö får vi aldrig vara rädda att pröva nya grepp för att skapa hållbara transporter. Med nya cykelmotorvägar så kan ingenting konkurrera med cykeln när det gäller att ta sig fram inom staden. Kanske är självkörande elbussar som täcker hela staden och går tätt nästa stora utveckling.

När Växjös stadskärna blir tätare så måste vi satsa på effektiva infartsparkeringar så att de som bor på landet inte stängs ute från staden.

De allra viktigaste när vi planerar framtiden är självklart barnen. Säkra cykel- och gångvägar ska vara en självklarhet överallt, inte bara i stan. Utanför förskolor, skolor och idrottsplatser ska det vara max 30 km/h och farthinder. Skolor och förskolor ska ha säkra angöringar utan korsande trafik.

·       Fler cykelmotorvägar.

·       Planskilda korsningar mellan cykelvägar och bilvägar.

·       Inled försök med självkörande elbussar i Växjö.

·       Uppmuntra bilpooler i alla stadsdelar och tätorter.

·       Ringled runt Växjö: bygg Södra länken och bredda Norrleden.

·       Gång-, cykel- och bilvägar ska vara snöröjda på morgonen när det snöat på natten.

·       Stopp för Krösatågen i bl.a. Åryd.

·       Bygg parkeringshus i utkanten av centrum.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.