Se alla

Trygghet och minskad brottslighet

Fler vuxna ska synas på gator och torg och skapa trygghet i centrum och andra delar i kommunen

Fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och en fördubblad nattvandring kvällar och helger ska leda till minskad brottslighet mot såväl yngre, äldre som företag.

Fler ledare och föräldrar från föreningslivet som nattvandrar i olika stadsdelar ger en ökad effekt då de känner flera ungdomar. Föreningen får samtidigt ett utökat ekonomiskt bidrag.

Byggande och samhällsplanering ska prioritera en trygg samhällsmiljö.