Liberala förskolor.

Förskolan är början på det livslånga lärandet. Utgångspunkten i verksamheten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Arbetet med matematik och språkutveckling är särskilt prioriterade områden i förskolan, liksom att träna barnen i socialt samspel i grupp inför skolstarten. Även barnens förmåga att utnyttja digitala verktyg ska uppmuntras och tränas.

Barn som behöver extra stöd får det i samverkan med föräldrarna. Stödet ska stärka barnets egen lust att lära och utvecklas. Alla barn ska ha samma möjligheter till stöd oavsett var de går och resurser ska fördelas efter behov.


Förskolan ska stimulera barnens läsinlärning genom att ge utrymme för lugna sagostunder, rytmlekar som tex rim och ramsor. Det bör därför finnas en läsutvecklingsledare på varje förskola med uppdrag att inspirera och stötta övrig personal. Flerspråkighet hos barn ska stöttas, liksom modersmålsundervisning.

·       Högre lön och mindre administration för förskollärarna.

·       Inför försteförskollärare med ansvar för pedagogisk utveckling.

·       Förskollärare som jobbat 10 år i kommunen ska få möjlighet till fortbildning med 80% av lönen.

·       Jämställdhetsansvarig och genuspedagogik på alla förskolor.

·       Minskade barngrupper, max 15 barn per storbarnsavdelning och 12 per småbarnsavdelning.

·       Inför ett förskoletal så att det byggs tillräckligt många förskoleplatser i varje kommundel.

·       Naturförskolor i varje kommundel och naturpedagogik på varje förskola.

·       Möjliggör egna odlingar och låt barnen ta del i matlagningen.

·       Fler förskolor ska ha egna kök.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.