Liberal personalpolitik.

Växjö kommun ska självklart ha konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor så att vi kan rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Men framförallt ska vi se till att  innehållet i jobbet och förhållandena på arbetsplatsen göra att man ser fram mot att stiga upp på morgonen.

Först och främst måste vi lita på våra medarbetare. Mer självständighet och mindre detaljstyrning. Vi vet att våra förskollärare, lärare, kockar och undersköterskor kan sitt jobb bättre än politiker och byråkrater.

Alla yrken i kommunen ska vara karriäryrken. Det ska alltid finnas utvecklingsmöjligheter för den som vill. Vare sig det handlar om chefskap, specialisering eller fördjupning yrket.

Ständig kompetensutveckling är centralt för att vi alltid ska kunna erbjuda våra medborgare bästa möjliga service.

Sjukskrivningarna ska minska genom att ge människor stöd för att komma tillbaka från dag ett. Men framförallt genom att alla ska ha rätt att känna att de kan påverka sin arbetssituation.

Alla medarbetare ska ha rätt att ägna sig åt ideellt arbete några dagar om året på betald arbetstid. I Sverige eller utomlands.

  • Träning gör oss inte bara friskare och minskar sjukskrivningarna, vi mår också bättre och blir mer produktiva. Därför ska vi gradvis höja friskvårdsbidraget.
  • Kultur gör oss inte bara smartare och mer kreativa, vi mår också bättre och blir mer produktiva. Därför ska vi införa ett kulturbidrag.
  • Uppmuntra fler att jobba kvar längre. Man blir aldrig för gammal för att utvecklas, kompetensutvecklas eller göra karriär.
  • Lön ska aldrig bero på kön. Jämställda löner genom lönekartläggningar och lönesatsningar i kvinnodominerande yrken.
  • Växjö ska präglas av mångfald bland medarbetarna både när det gäller ursprung, ålder m.m.
  • Växjö ska vara ett föredöme när det gäller att anställa människor med funktionsvariationer. Arbetsplatserna ska anpassas efter människorna, inte tvärtom.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.