Liberalt gymnasium.

De högskoleförberedande programmen ska hålla en hög nivå och utgöra en god grund för fortsatta studier. Ett ökat externt samarbete med Linnéuniversitet, näringslivet, kulturinstitutioner och andra organisationer behövs för att utveckla utbildningarna. Inte minst vill vi öka samarbetet med internationella toppuniversitet genom bl.a. websända föreläsningar och genom att underlätta för våra studenter att söka dit.

Yrkesprogrammen i våra gymnasieskolor ska vara av hög kvalitet och leda till att studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden. För att öka andelen som väljer yrkesprogram krävs en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna och att fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi.

Vi vill att Växjö ska få fler nationella idrotts- och spjutspetsprogram.

Vi måste göra något åt att många unga, särskilt flickor, mår allt sämre psykiskt. Därför vill vi stärka elevhälsan och stärka samarbetet med Barn- och ungdomspsykiatrin. Inga unga ska behöva vänta på vård och stöd. När regionen inte klarar sin uppgift måste kommunen gripa in.

·       Alla leg.lärare som jobbat 10 år i kommunen ska få vidareutbilda sig på universitet med 80% av lönen under ett år.

·       Bygg ut möjligheterna att tentera av gymnasiekurser och att kunna läsa högskolekurser redan på gymnasiet.

·       Fler yrkesutbildningar ska bedrivas i företagens eller branschens regi.

·       Bygg ut lärlingsutbildningarna.

·       Skapa karriärnätverk med studiebesök, föreläsningar och traineeplatser med företagen.

·       Bygg ut lördagsgymnasium för att hjälpa alla att få godkända betyg.

·       Förstärk gymnasiesärskolan och se till att den leder till jobb.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.