Se alla

Äldreomsorgen har alldeles för lite personal!

Tisdag 26 april 2022

Att personal saknas i äldreomsorgen är ett känt faktum. Varför tar man då inte tag i denna fråga en gång för alla? Ragnegård och Bergman i fackförbundet Kommunal uppmanar i en debattartikel i Smålandsposten den 26/2 ansvariga politiker att ta ett större ansvar för bemanningen och arbetsmiljön. Äldreomsorgen är, som de säger, ”kroniskt underbemannad”. Det innebär en riskfylld miljö inte bara för personalen utan även för de äldre. Det var faktiskt frågan om äldrevården som fick mig att slutgiltigt fatta beslutet att engagera mig politiskt. Vi i Liberalerna kommer att driva denna fråga intensivt.
Äldrevården är en mycket central ansvarsfråga som berör oss alla. Det visar inte minst en ny studie från Ungdomsbarometern (2022) som bygger på svar från cirka 18 000 15–24-åringar i Sverige. Rapporten visar att  den viktigaste samhällsfrågan för unga i dag är ”Ökade resurser till sjukvård och omsorg” (52 procent). Ragnegård och Bergman föreslår vidare att ansvariga politiker samverkar med Kommunals förtroendevalda och skyddsombud för att säkerställa att grundbemanningen är tillräcklig: ”Gör årliga kartläggningar av bemanningen och öka bemanningen där den är för låg”. De tar också upp Äldreomsorgslyftet. Att samtliga anställda i omsorgen blir formellt behöriga undersköterskor är givetvis viktigt, men det räcker tyvärr inte alls. Det måste även finnas tillräckligt med personal, så att äldre får den hjälp de har rätt till.

Tillsammans med verksamhetschefer måste vi ta ett gemensamt ansvar för ett genomförande av förbättringar inom äldreomsorgen och det inom ett rimligt tidsperspektiv. Därutöver behöver de juridiska tillsyns- och kontrollinstanserna skärpas till ordentligt. Liksom skolor måste även äldreboenden kunna bötfällas! Rättsliga krav på boenden måste inkludera ett minimum antal anställda per boende. Likaså måste det inkludera mat av god kvalitet och hjälp inom rimlig tid.

Man ska inte behöva få ångest för att det tar för lång tid innan någon kommer när man larmar. Man ska inte behöva vänta på att få gå på toaletten för att en av två på avdelningen har rast. Man ska inte behöva vänta tills halv elva för att få frukost för att personalen inte har tid. Så ser det faktiskt ut i dag för många äldre som är beroende av hjälp.

Enligt omsorgsförvaltningen finns inte heller någon ”nedre gräns för antalet medicinskt ansvariga”. Det står endast att ”brukarna ska få den medicinska vård som behövs”. Får man det om det finns en enda sjuksköterska som ansvarar för ett stort antal äldre? Samtal med en läkare som jobbar i äldrevården, och som i detta fall brinner för att hjälpa de äldre, bad oss politiker att se till att de får mer tid. Två timmar i veckan för att besöka 40 äldre är inte rimligt alls. Detta måste ändras! Vi får helt enkelt inte tillåta besparingar på våra äldre. En trygg äldreomsorg måste få kosta!

Christina Rosén, anhörig och kandidat till kommunfullmäktige, Liberalerna