Se alla

Årsmöte i Liberalerna Växjö

Fredag 25 februari 2022

Vid Liberalernas årsmöte den 4 februari omvaldes Michael Färdig som ordförande. Till nya ledamöter valdes Viktoria Hagberg, Annika Schilling och Erik Timm.

Årsmötet beslutade om följande uttalande:

HA INTE SÅ BRÅTTOM I SJUKHUSFRÅGAN

Det är tänkt att Regionfullmäktige redan den 2 mars ska fatta beslut i sjukhusfrågan. Räppe-alternativet är utrett under lång tid medan CLV-alternativet endast tittats på under några få månader. Vi kräver en mer seriös hantering. Regionen står inför sitt största beslut någonsin, ett beslut som kan komma att innebära att kronobergarna blir bland de mest skuldtyngda i landet samtidigt som vi har en mycket hög regionskatt (en av de högsta i Sverige). Ett beslut om byggnation av nytt sjukhus i Räppe skulle också få stora effekter för Växjö centrum. Detta behöver utredas bättre.

Ha inte så bråttom. Utred CLV-alternativet seriöst och vänta med beslutet till efter valet. Det är även utifrån ett demokratiperspektiv rimligt att ge medborgarna möjlighet att i val utse de representanter som ska fatta detta historiskt viktiga beslut.

Vi kunde i början av veckan läsa hur 16 representanter från professionen uttalade sig kritiskt om den snabba hanteringen av sjukhusfrågan. Alla 16 är idag fullt verksamma inom vården och innehar samtliga mycket viktiga vårduppdrag (inga pensionerade förståsigpåare alltså). 

Ur ett ekonomiskt och vårdkvalitativt perspektiv måste det vara klokare att bygga ut verksamheten successivt. Denna möjlighet erbjuder CLV-alternativet. 

Vi står också inför en stor förändring i den Nära vården. Det är viktigt att prioritera rätt DET INNEBÄR I FÖRSTA HAND ATT VI SÄKRAR EN FUNGERANDE NÄRA VÅRD. Primärvården måste således byggas ut, inte bantas. Räppe-alternativet innehåller en finansieringspost om 700 miljoner som ska hämtas hem från en minskad utbyggnad av primärvården. 

Växjöborna och kronobergarna ska garanteras en god och högkvalitativ vård. Då måste man säkra ekonomiska medel till vårdpersonal och inte bara till pampiga byggnader

Liberalerna i Växjö