Se alla

Öppet brev till Lena Hallengren angående våra äldre

Tisdag 26 april 2022

Vad har hänt i vårt samhälle? Handlar allt om pengar? Har människor ingen empati längre? Pengar finns ju för att stötta upp olika verksamheter och för mig är det obegripligt hur man avstår från att satsa på äldreomsorgen, för det är precis så det ser ut! Äldreomsorgen måste få de resurser den behöver både när det gäller personal och omvårdnad.

Du och ditt parti, Lena Hallengren, har haft nästan två år på er att lära av de misstag som gjordes i början av pandemin. Covid hade fri spridning på våra äldreboenden och ett stort antal av våra äldre dog! Uppenbara brister inom äldreomsorgen uppdagades. Nu har vi en omfattande spridning av Omicron-varianten, men nu är det tyst. Ni socialdemokrater har ju ”avskaffat” pandemin. Det gjordes med ett enkelt politiskt beslut. I vår region drabbas nu ett flertal äldre av covid och den ena efter den andra har fått åka ambulans till sjukhus. Trots två års erfarenhet av pandemin används fortfarande inte korrekt skyddsutrustning på våra äldreboenden. Avsaknad av riktiga munskydd, FFP2, som är ett krav i flertalet länder men inte i Sverige, har bidragit till att både personal och äldre nyligen smittats. Hur får det gå till så här? Vi i Sverige har med jämförbara länder dessutom lägst antalet vårdplatser per invånare. Här saknas ett nationellt ansvarstagande.

Det är oerhört frustrerande att så många beslut fattas utan att konsekvensanalyser genomförs. Ledningen på boenden hänvisar naturligtvis till det nationella beslutet att ”restriktionerna avskaffats”. ”Man blir ju inte så sjuk”! Är man över 80 kan man bli rejält sjuk även efter tre sprutor, men tack vare god läkarkompetens har de flesta äldre överlevt den nya Omricron-varianten denna gång.

Elsa Jönsson, socialdemokratisk politiker, har för en gångs skull rätt när hon i sin debattartikel den 19 mars i Smålandsposten kritiserar bristerna i äldreomsorgen, brister som återfinns såväl nationellt, regionalt som lokalt. Jag har dock valt att engagera mig i Liberalerna av den anledningen att jag anser att det partiet är partiet med mest empati för den lilla människan.

Bristerna i äldrevården gäller inte bara vår region. Det är tyvärr lika illa i hela Sverige, både på kommunala och privata boenden och i hemtjänsten. Hur blev det så här? Jag har i ett flertal artiklar påpekat att det måste finnas en ordentlig uppföljning i omsorgen, en kontrollinstans som ser till att de riktiga och viktiga beslut som fattas efterlevs! De juridiska tillsyns- och kontrollinstanserna behöver skärpas till ordentligt. Tillskapa motsvarigheten till Skolinspektionen som finns inom utbildningsområdet. Motsvarande nationella uppföljning och kontroll behövs även inom äldreomsorgen. Skolor kan bötfällas. Även äldreboenden, såväl privata som kommunala, borde kunna åsamkas kostsamma sanktioner om de inte uppfyller de krav som ställs. Riksrevisionen granskar i år äldrevård och -omsorg: ”De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva” säger riksrevisor Helena Lindberg. Det är beklagligt att denna rapport inte kommer att publiceras förrän i november 2022, alltså efter valet.

Artiklarna i pressen de senaste veckorna som beskriver hur äldre behandlas gör att man kan bli gråtfärdig. Liberalerna arbetar dock intensivt med dessa frågor och har tagit initiativ till ett flertal förbättringar såväl nationellt, regionalt som lokalt. Det är därför jag har valt att engagera mig i Liberalerna.

Nu räcker det med tomma floskler om vinster i välfärden, om obefintliga restriktioner, bristande uppföljning och kontroll. Det krävs handling och inte prat! Har man sunt förnuft och empati så medger man när man gjort fel. Då gör man om och gör rätt! Det skulle vara klädsamt även för socialdemokratiska politiker.

Christina Rosén, anhörig och kandidat till kommunfullmäktige, Liberalerna