Se alla

Sveriges bästa äldrevård post-2022

Onsdag 27 april 2022

För några år sedan skrev jag en debattartikel om personalen inom äldrevården. Jag har nu haft möjligheten att lära mig mer om kommunpolitiken i Växjö då jag haft ett politiskt uppdrag i fyra år, men det jag skrev för fyra år sedan är fortfarande det enskilt viktigaste för att vården ska fungera bättre.

Personalen som spenderar mest tid med våra äldre som är i behov av vård är den absolut viktigaste faktorn för att det ska fungera så som vi alla vill.

Vad vill vi? Vi önskar vår mor, far, morfar, mormor, farmor, farfar, vän och så vidare en:

• God, om inte den bästa medicinska vården.

• Bra näringsrik, men kanske än viktigare, välsmakande mat.

• God bostadsmiljö.

• Aktiv vardag där det finns aktiviteter att ta del av (om man vill).

• Möjlighet till utevistelse (gärna när så önskas), men åtminstone att några i veckan om du som vårdtagare inte klarar att ta dig ut själv

• En personlig kontaktperson.

Med mera.

Listan kan göras lång med allt det vi önskar våra äldre då de behöver hjälp av det samhälle de till stor del byggt upp.

Som jag ser det hela är inte problemet politisk vilja att erbjuda det jag nämner här ovan. Problemet är enligt mig är att de som pratar om hur vi vill ha det inte förstår att det är någon som ska utföra detta arbete. Jag hyser stor respekt för de som jobbar inom vården och i min värld kommer inget av det som står här ovan kunna erbjudas alls eller av särskilt hög kvalitet om de som arbetar närmast våra vårdtagare inte anser sig kunna påverka sitt arbete, ser sig kunna gå vidare inom det eller känner sig värdesatta. Jag kan ha fel, men jag misstänker att det blir allt svårare att hitta den bästa personalen till vakanta tjänster inom äldrevården.

Alla goda ting är tre och de saker vi i Liberalerna skulle vilja ändra kring vårdpersonalens situation är följande:

1. Karriärvägar för undersköterskor i kommunen. Du skall belönas eller premieras för ansvar/utbildning/ eller andra goda kvalitéer som gynnar verksamheten och gör den till den eventuellt bästa i kommunen. Detta bör leda till högre löner, för även det behövs.

2. Tydligt chefsansvar för ett boende. Ett äldreboende eller en hemtjänstenhet ska ha en chef som har friheten att själv (men i samråd med sin personal) fatta beslut och driva verksamheten. Chefen ansvarar för sin verksamhet och är direkt underställd förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef. Förvaltningschef ansvarar i sin tur inför det politiska styret (nämnden). Liknande en intraprenad.

3. Anställa mer personal. Om de två ovanstående punkterna implementeras på bästa sätt är det inte säkert att mer personal behöver anställas på vissa enheter, men vad jag hör är att det på sina håll knappt hinns med det medicinska och att gå på promenader med vårdtagarna synes då vara en ren omöjlighet.

Detta låter kanske dyrt, men personligen är jag obotlig optimist och jag tror till och med att detta kan göra verksamheten billigare. Jag anser att punkt 2 bör leda till stora besparingar. Det vi vill är att de pengar som sparas i central organisation skall kunna tillföras verksamheternas dagliga arbete. Jag tror även att punkt 1 skulle kunna leda till mindre kostnader. Får vi personalen att trivas och själva ta ansvar för det boende, den enhet de jobbar på så bör vikariekostnaderna också minska.

Låt oss göra Växjö till den bästa omsorgskommunen i landet. Jag som politiker kan inte göra det, men jag kan ge personalen som skall ge brukarna omsorg de bästa förutsättningarna. Frihet kräver ansvar och jag tror Växjös vårdpersonal kan ta ansvaret om vi ger dem friheten och motivationen.

Växjös liberaler genom Anders Landin (L)