Om Gunnar

Gunnar är tvåa på vår kommunlista och ansvarar för frågor som rör:

Integration
Kultur
Flyktingmottagning
Vuxenutbildning
Arbetsmarknad
Försörjningsstöd
Individ- och familjeomsorg
Socialpskiatri
Familjerätt
Överförmyndare
Kulturinstitutioner
Samordningsförbund