Se alla

Michael Färdig

2:a vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Förtroendeuppdrag Växjö kommun:

– Ordförande för Växjö liberaler

– Ersättare i kommunstyrelsen

– Ersättare i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

– Ersättare i kommunfullmäktige

Varför är du liberal?

Jag är liberal för att jag tror på individens rättigheter och möjligheter till olika val till exempel i allt från skola till äldreomsorg. En liberal är för ett socialt ansvar utan socialism. Värnar småföretagande och en kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen

Mina tre viktigaste frågor för Växjö:

  • Värnar om föreningslivet och stötta alla ideella krafter inom idrottsrörelsen. Alla barns möjligheter till en aktiv fritid i fotbollsföreningar och ridklubbar med fler.
  • Utveckla Växjö centrum och värna företagande i stadens centrala delar.
  • Utveckla och förbättra trafiksituationen – för bilister och cyklister.

 

 

 

14 februari 2022

Kommunlistan för Växjöliberalerna 2022

VÅGA VÄRNA VÄXJÖ GUNNAR NORDMARK; CHRISTINA ROSÉN OCH MICHAEL FÄRDIG TOPPAR VÄXJÖLIBERALERNAS KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA Gunnar Nordmark, lärare vid Elin Wägnerskolan i Växjö valdes vid växjöliberalernas…

Kontaktuppgifter

070-5605440 ...