Se alla

Äldreomsorgen

Behovet för äldre och funktionshindrade måste få ökad uppmärksamhet. En stor grupp som har svårt att göra sig hörd glöms bort, trots att vi alla en dag människor med speciella behov i samhällets gemenskap.

Flerspråkighet är en kompetens som ska stärkas hos omsorgens personal.

Liberalerna vill säkra kvalitet i utbildning och praktik genom Vård- och omsorgscollege så att bland annat goda kunskaper i svenska språket säkras hos all omsorgspersonal. Vi vill fortsätta satsning på språkombud i omsorgens verksamheter.

Genom utbildning i handledarskap på tre nivåer skapar vi fortsatta karriärvägar för omsorgens personal.

Undersköterskor och sjuksköterskor ska erbjudas att kombinera arbete med studier till specialister inom bland annat demens och psykisk ohälsa.

Liberalerna vill att det alltid ska finnas egna avdelningar för dementa.

Kommunen ska utreda hur vi i Växjö kan skapa en demensby enligt modell från bland annat Danmark och Holland.

Det ska införas ett mat- och kvalitetsråd för att säkra god och näringsriktig mat för äldre.

Liberalerna vill fortsätta att förbättra kontinuiteten hos personal inom hemtjänsten så att mottagare av hemtjänst inte ständigt möter ny och okänd hemtjänstpersonal. Vi vill verka för att alla omsorgstagare får en personlig kontaktperson inom hemtjänst och särskilt boende.

Fritidsaktiviteter inom äldreomsorg och LSS ska byggas ut och utformas så att de passar varje individ som efterfrågar fritidsaktiviteter.

Debattartiklar om äldreomsorgen

27 april 2022

Sveriges bästa äldrevård post-2022

För några år sedan skrev jag en debattartikel om personalen inom äldrevården. Jag har nu haft möjligheten att lära mig mer om kommunpolitiken i…