Se alla

Erik Persson Timm

Politisk sekreterare

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

– Ledamot i servicenämnden

Därför är jag liberal

Jag är med i Liberalerna där alla individer har rätt till frihet när du inte inkräktar på någon annan. För mig är det viktigt att aldrig acceptera att någon står utanför i samhället. Det är därför vi behöver bygga upp bra utbildningsmöjligheter, arbetsmarknad och hälso- sjukvård. Skolpolitiken är en av mina viktigaste frågor. Därför vill jag engagera mig i politiken. Skolan behöver bli bättre på att möta alla elevers behov efter kunskapsnivå. Alla människor är olika och det behövs en individanpassning i svensk skola. Trygghet och studiero måste vara en självklarhet i skolan eftersom det är i en sådan atmosfär som elevernas kunskap kan växa. Lärarna och andra som arbetar i skolan, måste ges ökade möjligheter att kunna upprätthålla en trygg atmosfär i skolan.

Det är svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar. För att ha ett självständigt liv behöver man kunna försörja sig själv. Liberalerna vill göra det lättare att få sitt första jobb.

Min bakgrund

En glad och framåt kille på 21 år. Jag har en tillsvidareanställning som lokalvårdare på CLV. Arbetar för närvarande som servicevärd på akutkliniken. Har en utbildning inom handels- & administrationsprogrammet. På fritiden håller jag på med liberal politik och privatekonomi.

Mina tre viktigaste frågor för Växjö:

  • Fler utegym ger förbättrad hälsa. 
  • Satsa på handikappvänliga trädäck på fler badstränder.
  • Skyddade lekplatser ökar tryggheten för barnen.

Mina tre viktigaste frågor för EU:

  • Ja till en europeisk koldioxidskatt.
  • Alla EU-länder ska dela på ansvaret för flyktingar som söker sig till Europa.
  • Hårdare press på medlemsländer som inte följer mänskliga rättigheter.
14 februari 2022

Kommunlistan för Växjöliberalerna 2022

VÅGA VÄRNA VÄXJÖ GUNNAR NORDMARK; CHRISTINA ROSÉN OCH MICHAEL FÄRDIG TOPPAR VÄXJÖLIBERALERNAS KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA Gunnar Nordmark, lärare vid Elin Wägnerskolan i Växjö valdes vid växjöliberalernas…

Kontaktuppgifter

072 728 65 95 ...