Se alla

Liberalerna vill fortsätta samarbeta med M och KD i Växjö kommun. Vi kommer att verka för fortsatta sänkningar av kommunalskatten när ekonomin tillåter det.

Liberalerna värnar valfrihet inom skola och omsorg med uppföljning av verksamhetsinnehåll och kvalitet. Vi vill se en utvecklad samverkan med föreningsliv och skola för att stimulera ökad fysisk aktivitet och folkhälsa samt en fortsatt satsning på elevhälsa och elever med särskilda behov. Vi vill särskilt prioritera insatser för att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland unga.

Vi vill verka för specialistutbildningar för vårdpersonal och säkra kvalitet på utbildningar och praktik genom Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Språkutbildningen i skolan ska stärkas för en bättre integration och yrkeskarriär.

Kommunens centrala administration ska minska genom ökad samverkan i koncernen.

Vi vill arbeta för ett bättre företagsklimat med utgångspunkt från de rankingar som görs av företagens organisationer. En eventuell sjukhusflytt riskerar att drabba Växjö centrum hårt. Liberalerna vill att Växjö kommun tillsammans med näringslivet, som verkar i Växjö centrum, ska arbeta för en levande stadskärna under och efter sjukhusflytten, om den skulle bli verklighet. Trafik- och parkeringssituationen i centrum måste åtgärdas till gagn för alla besökare, boende, klimat och miljö.

Vi värnar om kulturhistoriska byggnader i kommunen och vill rädda Kronobergs slottsruin.

Ett aktivt miljöarbete med biobränsleutvinning och koldioxidinfångning ska fortsätta.

Vi vill vidta åtgärder för en god arbetsmiljö genom en god samverkan, ett utvecklat tillitsbaserat ledarskap och karriärvägar för fler yrkesgrupper.

Vi vill bidra till ett tryggare Växjö genom fler kommunala ordningsvakter och en flerdubbling av nattvandringar kvälls- och nattetid med ledare och föräldrar från alla föreningar i kommunen.

 

Aktuellt

8 november 2022

Trygghet och stabilitet

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna inleder nytt samarbete, Allians för Växjö. Som ett första steg lägger vi fram en budget för verksamhetsåret 2023 där vi…

 • 27 april 2022

  Sveriges bästa äldrevård post-2022

  För några år sedan skrev jag en debattartikel om personalen inom äldrevården. Jag har nu haft möjligheten att lära mig mer om kommunpolitiken i…

 • 26 april 2022

  På välfärdsstatens tysta bakgårdar

  ”Som vårdpersonal borde vi kunna och våga säga ifrån mot missförhållanden utan att riskera att få sparken”, skriver undersköterskan Marie Lagerström i en insändare…

 • 25 februari 2022

  Årsmöte i Liberalerna Växjö

  Vid Liberalernas årsmöte den 4 februari omvaldes Michael Färdig som ordförande. Till nya ledamöter valdes Viktoria Hagberg, Annika Schilling och Erik Timm. Årsmötet beslutade…

Liberalerna i Kronobergs län