Växjö ska erövra världen!

Världens bästa skolor, Sveriges bästa företagsklimat, Europas tryggaste stad

Växjös unga ska erövra världen!

Vi vill satsa på spjutspetsutbildningar i matematik, naturvetenskap, IT och språk. Alla barn och unga ska ha rätt att nå sin potential, ingen är för duktig för att inte få möta nya utmaningar.

Nyheter

Facebook

Liberalerna Växjö

Welcome to our Växjö.
Our Växjö is a place that is both safe and exciting, a place firmly rooted in the Småland soil, that stretches its head into the World.
We never ask where a person is coming from, only where she is heading.
Our mission is to make sure that a person’s background never should decide if she will have the chance to realise her dreams. Only one owns ability and ambition should matter.
Our Växjö is part of the World, we speak every language and meet every culture on equal terms.
It should be easy to move to and live in Växjö, no matter where you come from. And it should be just as easy to reach the whole World from Växjö. Both physically and mentally.
Växjö will be a forerunner in the digital era. All municipal services should be accessible digitally on equal terms for all residents. Through e-meetings and virtual reality we reduce the need for physical meetings and saves the environment.

Lennart Adell Kind
Chairperson
Liberal party (Liberalerna)

Läs mer

Måndag 13 augusti 2018 18:30–21:00

Liberalt gruppmöte

Liberaler

Lennart Adell Kind Lennart Adell Kind
Gruppledare / Ordförande Liberalerna Växjö
Mejla Lennart
Caroline Persson Caroline Persson
Ordförande Liberala studenter Linnéuniversitetet
Mejla Caroline

Växjö erövrar världen

Barn och ungas uppväxtvillkor Växjös unga ska erövra världen

Jobb genom företag Växjös företag ska erövra världen

Europas tryggaste stad Trygghet i hela Växjö

No response

Hej!

Jättekul att du är intresserad av Liberalerna Växjö!
Vi kommer att återkomma till dig snarast.

Med vänliga liberala hälsningar,
Lennart Adell Kind